يکشنبه 2 مهر 1396 - 03 محرم 1439
جستجو :
 
امروز : 60
ديروز : 366
ماه : 426
 
  برچسب شده با کارگاه نحوه تدریس
مطالب/ برگزاری کارگاه یک روزه نحوه تدریس اثر بخش در گروههای کوچک و بزرگ                            
      برگزاری کارگاه یک روزه نحوه تدریس اثر بخش در گروههای کوچک و بزرگ
سه شنبه 4 آبان 1395