جمعه 26 مرداد 1397 - 05 ذو الحجة 1439
جستجو :
 آرشیواخبار
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان

فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
چهارشنبه 19 مهر 1396

....

برگزاری کارگاه یک روزه نحوه تدریس اثر بخش در گروههای کوچک و بزرگ

برگزاری کارگاه یک روزه نحوه تدریس اثر بخش در گروههای کوچک و بزرگ
سه شنبه 4 آبان 1395

....

حضور پروفسور پرویز هنجنی در مرکز آموزشی درمانی الزهراء

....
سه شنبه 4 آبان 1395

کسب جایزه Greenblatt Award به عنوان مقاله برتر در پانزدهمین کنگره بین المللی منوپوز

....
سه شنبه 13 مهر 1395

مقالات چاپ شده در (Oct 2015, Vol 3, Issue 4) International journal of women's health and reproductio

مقالات چاپ شده
يکشنبه 12 مهر 1394

خبر

بازدید اولین دوره مدرسه پژوهش
دوشنبه 26 تير 1391