برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

کارگاهها

عنوان کارگاه

زمان برگزاری

کارگاه متا آنالیز

87/12/1

جستجوي منابع الكترونيكي پيشرفته

89/7/29

کارگاه آموزشي فراتحليل (متاآناليز)

89/9/18

کارگاه آموزشي " چگونه یک مقاله بخوانیم؟"

89/10/30

جستجوي منابع الكترونيكي پيشرفته

89/7/29

معرفي و كاربرد نرم افزار End Note

89/8/27

How to Read Paper

89/10/16

داوري در نشريات علمي و نرم افزارهاي مرتبط با آن

89/12/12

مقاله نويسي پيشرفته/ How to review a paper

89/11/4

کارگاه یک روزه مراقبت تکاملی نوزادان (NIDCAP) در بخش زایمان و  نوزادان

93/1/28

کارگاه یک روزه مراقبت تکاملی نوزادان (NIDCAP) در بخش زایمان و  نوزادان

93/3/29

کارگاه یک روزه مراقبت تکاملی نوزادان (NIDCAP) در بخش زایمان و  نوزادان

93/9/6

کارگاه یک روزه مراقبت تکاملی نوزادان (NIDCAP) در بخش زایمان و  نوزادان

93/12/3

کارگاه  سه روزه لاپاراسکوپی و هیسترسکوپی برای متخصصین زنان

94/8/5

کارگاه دو روزه آنالیز و آماده سازی اسپرم جهت A.R.T

94/12/1

نحوه تدریس اثربخش در گروههای کوچک و بزرگ

95/6/8

نحوه تدریس اثربخش در گروههای کوچک و بزرگ

95/8/6