برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

برنامه استرتژیک مرکز

دورنما (Vision) :

تبدیل شدن به یک مرکز تحقیقاتی معتبر در کشور ورهبری تحقیقات کاربردی در امر سلامت زنان
در سطح کشور

بیانیه رسالت (Mission) :
ما اولین مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان در منطقه شمال غرب کشور می باشیم و برانیم تا از طریق انجام ماموریت های زیر گام موثری در ارتقای سلامت زنان ایرانی برداریم:

 1. انجام پژوهش های کاربردی- بنیادی
 2. توانمندسازی گروههای علمی-آموزشی زنان
 3. افزایش دانش بهداشتی جامعه
 4. به کارگیری نتایج پژوهش ها در ارتقای کیفیت خدمات
ارزش های مرکز ( Values):
 • رعایت اخلاق در پژوهش و آموزش
 • رعایت صداقت و امانت در کاربرد نتایج پژوهشی
 • عدالت در دسترسی به خدمات
 • حفظ کرامت و حقوق انسانی
 • توجه به ارتقای سلامت در جامعه
 • تربیت نیروهای متخصص پژوهشگر و کارآمد
 • ارج نهادن به خلاقیت و نوآوری
 • کارتیمی