برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

اعضا

 

الهه اولاد صاحب مدارک 

عضو موسس و تمام وقت مركز

درجه علمی : استاد

رشته تحصیلی : متخصص زنان زایمان - فلوشیپ انکولوژی زنان

ایمیل : elmadarek33@yahoo.com

madarek@tbzmed.ac.ir
سامانه علم سنجی
Google scholar

 لعیا فرزدي
(ریاست مرکز)

عضو موسس و تمام وقت مركز

 

درجه علمی : استاد

رشته تحصیلی : متخصص زنان زایمان - فلوشیپ نازایی

ایمیل : farzadl_29@yahoo.com

farzadl@tbzmed.ac.ir
سامانه علم سنجی
Google scholar

 آرش خاكي

عضو نيمه وقت مركز

 

درجه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی : پاتولوژي-فلوشيپ توكسيكولوژي

ایمیل :arashkhaki@yahoo.com

khaki@iaut.ac.ir
Google scholar

 

 منیژه سیاح ملی

عضو موسس و تمام وقت مركز

 

درجه علمی : استاد

رشته تحصیلی : متخصص زنان زایمان - فلوشیپ انکولوژی زنان

ایمیل : manizheh.sayyahmelli@gmail.com

sayyahmellim@tbzmed.ac.ir
سامانه علم سنجی
Google scholar

 

 زهرا فردی آذر

عضو موسس و تمام وقت مركز

 

 

درجه علمی : استاد

رشته تحصیلی : متخصص زنان زایمان - فلوشیپ پریناتالوژی

ایمیل : fardyazar@yahoo.com

fardiazar@tbzmed.ac.ir
سامانه علم سنجی
Google scholar

 

 

مهری جعفری شبیری

عضو موسس و تمام وقت مركز

 

 

درجه علمی : استاد

رشته تحصیلی : متخصص زنان زایمان - فلوشیپ انکولوژی زنان

ایمیل : jafarimsh@yahoo.com
سامانه علم سنجی
Google sscholar

 

 

عالیه قاسم زاده

عضو موسس و تمام وقت مركز

 

 

درجه علمی : استاد

رشته تحصیلی : متخصص زنان زایمان - فلوشیپ نازایی

ایمیل : alghasemzadeh@yahoo.co.uk

gasemzadeha@tbzmed.ac.ir
سامانه علم سنجی
Google scholar

 

 

  شمسی عباسعلیزاده

عضو موسس و تمام وقت مركز

 

 

درجه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی : متخصص زنان زایمان - فلوشیپ پریناتالوژی

ایمیل : Sabbasalizadeh@yahoo.com

abbasalizadehs@tbzmed.ac.ir
سامانه علم سنجی
Google scholar

 

 

پروين مصطفي قره باغي

عضو نيمه وقت مركز

 

 

درجه علمی : استاد

رشته تحصیلی : متخصص زنان زایمان - فلوشیپ انکولوژی زنان

ایمیل : pm_gharabaghi@yahoo.com

gharabaghi.p@tbzmed.ac.ir
سامانه علم سنجی
google scholae

 

 

امير افشين خاكي

عضو نيمه وقت مركز

 

 

درجه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی : علوم تشریح و بافت شناسی

ایمیل :   dr.aakhaki@yahoo.com
سامانه علم سنجی
Scopus

 

 

منیژه مصطفی قره باغی

عضو نيمه وقت مركز

 

 

درجه علمی : استاد

رشته تحصیلی : فوق تخصص نوزادان

ایمیل :  gharehbaghimm@yahoo.com
سامانه علم سنجی
Google scholar

 

 

پروین باستانی علمداری

عضو نيمه وقت مركز

 

 

درجه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی : متخصص زنان زایمان-فلوشیپ اورولوژی زنان

ایمیل : bastani.parvin@yahoo.com

bastanip@tbzmed.ac.ir
سامانه علم سنجی
Google scholar

 

پروفسور لیزولت متلر

عضو افتخاری مرکز از دانشگاه کیل آلمان

رشته تحصیلی : زنان زایمان

ایمیل : lmettler@email.uni-kiel.de

نازلی نوالی
عضو نيمه وقت مركز

 

درجه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی متخصص زنان زایمان - فلوشیپ نازایی
ایمیل :  navalin@tbzmed.ac.ir
سامانه علم سنجی
Google scholar