جمعه 26 مرداد 1397 - 05 ذو الحجة 1439
جستجو :
  دانشجویان (Ph.D by Research )

ردیف

نام و نام خانوادگی

گرایش تحصیلی

اساتید راهنما

تاریخ شروع به تحصیل

1

شیرین حسن پور

بهداشت مادر و کودک

خانم دکتر الهه اولاد صاحب مدارک - آقای دکتر آرش خاکی

92/7/1

2

نوا آینه چی

روش های نوین شیمی در پزشکی

خانم دکتر الهه اولاد صاحب مدارک- آقای دکتر آرش خاکی

93/7/1