جمعه 26 مرداد 1397 - 05 ذو الحجة 1439
جستجو :
  اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان


1- حاملگی های پرخطر و سلامت مادر و نوزاد

1-1)مشاوره قبل از ازدواج
1-2)مشاوره قبل از بارداری
1-3)مراقبت دوران بارداری
1-4)فشار خون بارداری
1-5)زایمان زودرس ، PPROM ، IUGR (تشخیص زودرس و پیشگیری)
1-6)روشهای تسهیل زایمان
1-7)آسیبهای جنین و نوزاد (تشخیص ، درمان)
1-8)بیماریهای سیستمیک در حاملگی
1-9)خونریزی های مامایی
1-10)تغذیه در حاملگی های پرخطر

2- کانسرهای ژنیکولوژیک
2-1)تومورمارکرها و مطالعات مولکولی و ژنتیکی
2-2)پیشگیری ، غربالگری و تشخیص زودرس
2-3)درمان و پیگیری
2-4)اپیدمیولوژی و بیواستاتیک
2-5)توانبخشی جسمی و روانی بیماران بعد از درمان
2-6)کنسر و حاملگی
2-7)مراقبت بیماران بحرانی یا endstage
2-8)تغذیه در بیماران کنسر

3- نازایی
3-1)اپیدمیولوژی و اتیولوژی نازایی
3-2)بررسی نقش آنتی اکسیدانها
3-3)راههای تشخیص و درمان جدید (ART )
3-4)مطالعات اندوکرینولوژی
3-5)درمان روحی-روانی زوجین و نقش آن در نتیجه نهایی
3-6) مطالعات محیطی و نقش عوامل محیطی در نازایی
3-7) اپیدمیولوزی و مشکلات نوزادان حاصله در زنان با سابقه نازایی

4- ایدز و بیماریهای آمیزشی (STD )
4-1)غربالگری و بیماریابی در افراد پرخطر
4-2)مداخلات آموزشی و پروفیلاکتیک
4-3)اداره و درمان زنان باردار مبتلا به ایدز و بیماریهای STD

5- سلامت ژنیکولوژیک نوجوانان و جوانان
5-1)آموزش
5-2)مطالعات اپیدمیولوژیک

6- سلامت روان در بیماریهای زنان و مامایی
6-1)اپیدمیولوژی
6-2) تشخیص و درمان

7- Stem Cells در بیماریهای زنان

8- گیاهان دارویی در بیماریهای زنان
8-1) انجام کارآزمایی های بالینی در مورد داروهای گیاهی

9- بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در بیماریهای زنان و مامایی
9-1)غربالگری و تشخیص مولکولی بیماریهای زنان و مامایی
9-2)بررسی پاتولوژی بیماریهای زنان بر اساس بیولوژی ساختمانی

10- بیماریهای ژنیکولوژیک
11- اروگاینکولوژی