برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان

اولویت اصلی مرکز، ارتقای سلامت زنان می باشد.

  1. شناسایی بیومارکرها برای تشخیص زودرس بیماری ها

  2. تولید واکسن برای پیشگیری از بیماریها

  3. Target therapy برای درمان موثر بیماری ها

 
زمینه های تحقیقاتی:

1- حاملگی های پرخطر و سلامت مادر و نوزاد
1-1)مشاوره قبل از ازدواج
1-2)مشاوره قبل از بارداری
1-3)مراقبت دوران بارداری
1-4)فشار خون بارداری
1-5)زایمان زودرس ، PPROM ، IUGR (تشخیص زودرس و پیشگیری)
1-6)روشهای تسهیل زایمان
1-7)آسیبهای جنین و نوزاد (تشخیص ، درمان)
1-8)بیماریهای سیستمیک در حاملگی
1-9)خونریزی های مامایی
1-10)تغذیه در حاملگی های پرخطر

2
- کانسرهای ژنیکولوژیک
2-1)تومورمارکرها و مطالعات مولکولی و ژنتیکی
2-2)پیشگیری ، غربالگری و تشخیص زودرس
2-3)درمان و پیگیری
2-4)اپیدمیولوژی و بیواستاتیک
2-5)توانبخشی جسمی و روانی بیماران بعد از درمان
2-6)کنسر و حاملگی
2-7)مراقبت بیماران بحرانی یا endstage
2-8)تغذیه در بیماران کنسر

3- نازایی
3-1)اپیدمیولوژی و اتیولوژی نازایی
3-2)بررسی نقش آنتی اکسیدانها
3-3)راههای تشخیص و درمان جدید (ART )
3-4)مطالعات اندوکرینولوژی
3-5)درمان روحی-روانی زوجین و نقش آن در نتیجه نهایی
3-6) مطالعات محیطی و نقش عوامل محیطی در نازایی
3-7) اپیدمیولوزی و مشکلات نوزادان حاصله در زنان با سابقه نازایی

4- ایدز و بیماریهای آمیزشی (STD )
4-1)غربالگری و بیماریابی در افراد پرخطر
4-2)مداخلات آموزشی و پروفیلاکتیک
4-3)اداره و درمان زنان باردار مبتلا به ایدز و بیماریهای STD

5- سلامت ژنیکولوژیک نوجوانان و جوانان
5-1)آموزش
5-2)مطالعات اپیدمیولوژیک

6- سلامت روان در بیماریهای زنان و مامایی
6-1)اپیدمیولوژی
6-2) تشخیص و درمان

7- Stem Cells در بیماریهای زنان
8- گیاهان دارویی در بیماریهای زنان

8-1) انجام کارآزمایی های بالینی در مورد داروهای گیاهی
9- بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در بیماریهای زنان و مامایی
9-1)غربالگری و تشخیص مولکولی بیماریهای زنان و مامایی
9-2)بررسی پاتولوژی بیماریهای زنان بر اساس بیولوژی ساختمانی

10- بیماریهای ژنیکولوژیک
11- اروگاینکولوژی