برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

اعضا

 

نام و نام خانوادگي : الهه اولاد صاحب مدارک (ریاست مرکز)

عضو موسس و تمام وقت مركز

درجه علمی : استاد

رشته تحصیلی : متخصص زنان زایمان - فلوشیپ انکولوژی زنان

ایمیل : elmadarek33@yahoo.com

madarek@tbzmed.ac.ir

 
 

نام و نام خانوادگي : لعیا فرزدي (معاون پژوهشی مرکز)

عضو موسس و تمام وقت مركز

درجه علمی : استاد

رشته تحصیلی : متخصص زنان زایمان - فلوشیپ نازایی

ایمیل : farzadl_29@yahoo.com

farzadl@tbzmed.ac.ir

 
 

نام و نام خانوادگي: آرش خاكي

عضو نيمه وقت مركز

درجه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی : پاتولوژي-فلوشيپ توكسيكولوژي

ایمیل :arashkhaki@yahoo.com

khaki@iaut.ac.ir

 
 

نام و نام خانوادگي : منیژه سیاح ملی

عضو موسس و تمام وقت مركز

درجه علمی : استاد

رشته تحصیلی : متخصص زنان زایمان - فلوشیپ انکولوژی زنان

ایمیل : manizheh.sayyahmelli@gmail.com

sayyahmellim@tbzmed.ac.ir

 
 

نام و نام خانوادگي : زهرا فردی آذر

عضو موسس و تمام وقت مركز

درجه علمی : استاد

رشته تحصیلی : متخصص زنان زایمان - فلوشیپ پریناتالوژی

ایمیل : fardyazar@yahoo.com

fardiazar@tbzmed.ac.ir

 
نام و نام خانوادگي : مهری جعفری شبیری

عضو موسس و تمام وقت مركز
 

درجه علمی : استاد

رشته تحصیلی : متخصص زنان زایمان - فلوشیپ انکولوژی زنان

ایمیل : jafarimsh@yahoo.com

 
 

نام و نام خانوادگي : عالیه قاسم زاده

عضو موسس و تمام وقت مركز

درجه علمی : استاد

رشته تحصیلی : متخصص زنان زایمان - فلوشیپ نازایی

ایمیل : alghasemzadeh@yahoo.co.uk

gasemzadeha@tbzmed.ac.ir

 
 

نام و نام خانوادگي : شمسی عباسعلیزاده

عضو موسس و تمام وقت مركز

درجه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی : متخصص زنان زایمان - فلوشیپ پریناتالوژی

ایمیل : Sabbasalizadeh@yahoo.com

abbasalizadehs@tbzmed.ac.ir

 
 

نام و نام خانوادگي : پروين مصطفي قره باغي

عضو نيمه وقت مركز

درجه علمی : استاد

رشته تحصیلی : متخصص زنان زایمان - فلوشیپ انکولوژی زنان

ایمیل : pm_gharabaghi@yahoo.com

gharabaghi.p@tbzmed.ac.ir

 
 

نام و نام خانوادگي: امير افشين خاكي

عضو نيمه وقت مركز

درجه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی : علوم تشریح و بافت شناسی

ایمیل :   dr.aakhaki@yahoo.com

 
 

نام و نام خانوادگي: منیژه مصطفی قره باغی

عضو نيمه وقت مركز

درجه علمی : استاد

رشته تحصیلی : فوق تخصص نوزادان

ایمیل :   gharehbaghimm@yahoo.com

 
نام و نام خانوادگي: پروین باستانی علمداری

عضو نيمه وقت مركز
 

درجه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی : متخصص زنان زایمان-فلوشیپ اورولوژی زنان

ایمیل : bastani.parvin@yahoo.com

bastanip@tbzmed.ac.ir

 

 
 نام و نام خانوادگي : پروفسور لیزولت متلر

رشته تحصیلی :
زنان زایمان

عضو افتخاری مرکز از دانشگاه کیل آلمان

ایمیل :
lmettler@email.uni-kiel.de
 

نام و نام خانوادگي: نازلی نوالی
عضو نيمه وقت مركز
درجه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی متخصص زنان زایمان - فلوشیپ نازایی
ایمیل :   navalin@tbzmed.ac.ir