برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
تاریخ : چهارشنبه 19 مهر 1396
کد 42

فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان

فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
اولین جلسه دفاع از پایاننامه دکترای دانشجو سرکار خانم دکتر شیرین حسن پور شاطر
 دانشجوی  Phd By.Resarch گرایش بهداشت مادر و کودک با عنوان " تاثیر مراقبت تکاملی بر پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت و دلبستگی مادر کودک در نوزادان نارس" درساعت 12:30 مورخ4 /7/96 با حضور اساتید محترم راهنما و مشاور و داوران نماینده محترم داوران  در محل مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان برگزار گردید.