برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
تاریخ : دوشنبه 11 آذر 1398
کد 45

جلسه دفاع از پایاننامه دکترای دانشجو سرکار خانم دکتر نوا آینه چی

جلسه دفاع از پایاننامه دکترای دانشجو سرکار خانم دکتر نوا آینه چی

جلسه دفاع از پایاننامه دکترای دانشجو سرکار خانم دکتر نوا آینه چی
 جلسه دفاع از پایاننامه دکترای دانشجو سرکار خانم دکتر نوا آینه چی
 دانشجوی  Phd By.Resarch گرایش روش های نوین شیمی در پزشکی ، با عنوان " بررسی تأثیر مخلوط چند گیاه دارویی بر درمان سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS) در زنان نابارور" استاد راهنما : " دکتر الهه اولاد صاحب مدارک" مورخ 98/8/30 راس ساعت 10:00 در محل : سالن کنفرانس بخش نازایی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) با حضور اساتید ، داوران و نماینده محترم علمی معاونت یرگزار گردید.