سه شنبه 3 مهر 1397 - 14 محرم 1440
جستجو :
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز
صفحات/ کارگاه لاپاراسکوپی                            
      کارگاه لاپاراسکوپی
شنبه 11 مهر 1394
صفحات/ دانشجویان (Ph.D by Research )                            
      دانشجویان (Ph.D by Research )
يکشنبه 24 اسفند 1393
صفحات/ اساتید                            
     
چهارشنبه 26 آذر 1393
صفحات/ پذيرش و چاپ مقالات در مجله علمي پژوهشي                            
      پذيرش و چاپ مقالات در مجله علمي پژوهشي
چهارشنبه 5 آذر 1393
صفحات/ مقالات سال 1392                            
      مقالات سال 1392
چهارشنبه 5 آذر 1393
صفحات/ مقالات 89-90                            
     
سه شنبه 9 ارديبهشت 1393
صفحات/ مقالات 1391                            
     
سه شنبه 9 ارديبهشت 1393
صفحات/ مجله مرکز                            
     
سه شنبه 7 آبان 1392
صفحات/ صفحه اصلی                            
     
سه شنبه 3 ارديبهشت 1387