دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 - 14 رمضان 1440
جستجو :
  راهنما

پژوهشگران عزیز و محققین گرامی, با توجه به راه اندازی سامانه جدید پژوهشی دانشگاه، تقاضا می شود با ورود به این سامانه با آدرس

( http://pazhoohan.tbzmed.ac.ir )

نسبت به تکمیل اطلاعات کاربری خود و همچنین بررسی اطلاعات قبلی که به این سامانه وارد شده اقدام نمایید.

راهنماي پيشنهاد طرح تحقيقاتي:

1- پروپوزال طرح تحقیقاتی

2- حداقل 3 رفرانس مرتبط

3- فرم رضایت آگاهانه (در صورت لزوم)

4- فرم رضایت برای طرحهای غیر مداخله ای (در صورت لزوم)

5- پرسشنامه جمع آوري اطلاعات


راهنماي ارائه گزارش نهايي :
الف- در صورتيكه طرح به صورت پاياننامه نيز ارائه شده باشد:
1- صفحه مشخصات فارسي
2- خلاصه فارسي
3- صفحه ارزيابي نهايي پاياننامه
ب- در صورتيكه نتايج طرح به صورت مقاله  چاپ شده در مجله باشد، ارائه مقاله به عنوان گزارش نهايي مورد قبول مي باشد.
 در غير اين صورت ارائه گزارش نهايي بايستي طبق فرمت موجود در سايت انجام گيرد.